Lucassen bouwconstructies

Lucassen bouwconstructies is een bouwtechnisch adviesbureau waar op dit moment 17 mensen werkzaam zijn: adviseurs, constructeurs, tekenaars en een administratief medewerker.

Wij verzorgen constructieadviezen en ontwerpen op het gebied van staal-, beton-, steen-, hout- , funderings- en hybrideconstructies, waarbij duurzaamheid, innovatie, creativiteit, doelgerichtheid en betaalbaarheid leidend zijn.

De intentie van het bureau is om deel uit te maken van het bouwproces vanaf het ontwerp (dimensionering en productapplicatie) tot aan de uitvoering.
Nieuwe werkwijzen binnen de bouwwereld worden binnen het bureau opgepakt en geïmplementeerd. Zo wordt er al een aantal jaren volop in 3D getekend en gerekend, waarbij steeds vaker integraal wordt samengewerkt met architect en aannemer. In de bouwwereld staat dit beter bekend als BIMMEN.

Opdrachtgevers van Lucassen bouwconstructies zijn architecten, aannemers, overheidsinstanties, corporaties, projectontwikkelaars en particulieren.

Onder de link ‘referenties’ staan voorbeelden van projecten waaraan wij onze medewerking hebben verleend en die een indruk geven van wat wij in onze mars hebben.